Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Logo

Vyberte si možnosť, ako chcete pomôcť zazelenať Bratislavu

Chcem prispieť na výsadbu zelene

Chcem niekomu darovať celý strom

Chcem pomôcť ako dobrovoľník

Chceme podporiť iniciatívu ako inštitúcia

Mesto Bratislava

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava


info@bratislava.sk+421 259 356 111